Föreningsinfo

Föreningsinfo

Karlsborgs Folketshusförening och byaföreningen Vånaborg har slagits ihop till en förening.Styrelsen:

Ordförande: Yasmine Sandberg

Kassör: Maj-Lis Gustavsson

Ledamot: Stig Karlsson

Ledamot: Conny Henriksson

Ledamot: Eivor Norgren

Suppleant: Ulf Rönnbäck

Suppleant: Inger Rönnbäck

Suppleant: Inga-Britt Gustavsson


Arrangemangskommitén:

Yasmine Sandberg

Eivor Norgren

Maj-Lis Gustavsson

Conny Henriksson

Anette Simu

Gudrun Wikström

Joakim Henriksson

Pia Henriksson

Anki Bäckman

Birgitta Strömberg


Karlsborgs Byaförening Vånaborg

Folketshusvägen 1

952 71 Karlsborgsverken


Mobil: 070-257 04 28


Mail: info@vanaborg.se

eller: ordförande@vanaborg.se