Idrottshall

Karlsborg  -  Idrottshall

Den gamla skolans gymnastiksal finns kvar i byn och används till diverse idrottsaktiviteter.

Bokningar görs hos Kalix kommun, Fritidskontoret.