Höganloft

Den före detta kyrkan är högt belägen och syns från Bottenviken. Högt uppe under röstet finns en ledfyr som blinkar rött. Ledfyren var tidigare en hjälp för båtar vid insegling till karlsborg. Höganloft var först en samlingslokal, blev sedan sjömansläsrum, 1966 blev det en kyrka. Sedan 2018 ägs byggnaden av Billerud Korsnäs.

Byggnaden uppfördes av Baltiska Trä AB och stod färdig runt 1911.


Karlsborg  -  Höganloft