Höganloft

Kyrkan är högt belägen och syns från Bottenviken. Högt uppe under röstet finns en ledfyr som blinkar rött. Ledfyren var tidigare en hjälp för båtar vid insegling till karlsborg. Höganloft var först en samlingslokal, blev sedan sjömansläsrum och från 1966 har det varit en kyrka.

Byggnaden uppfördes av Baltiska Trä AB och stod färdig runt 1911.

 

Höganloft används till gudstjänster, barndop, vigslar m.m.

Karlsborg - Höganloft

Copyright © All Rights Reserved